Reklam

VİRAL REKLAM NEDİR VE NEDEN ÖNEMLİDİR?

Viral reklam, dolaşıma girdiği andan itibaren hızla yayılabilen reklamı ifade eder. Çok paylaşılan veya beğenilen reklamlar için “viral oldu”, “viralleşti” gibi tabirler duyabilirsiniz. Bu makalede geleneksel reklam ile dijital viral reklam arasındaki metot ve kazanım farklarından bilgiler sunacağız.

YAZILI İÇERİK
Geleneksel reklamda metnin girişi veya sonu kafiyeli sözlerle veya sloganlarla oluşturulur. Bu tercih, akılda kalıcı olması özelliğiyle doğmuşsa da dijital dünyanın varlığıyla yavaş yavaş terk edilmeye yüz tutuyor. Viral reklamda metin, potansiyel tüketicinin duygularına hitap edebilmeyi hedefleyerek oluşturulur. Ürün/hizmeti sunan markadan ziyade markanın geçtiği hikâye ön planda tutulur.

GÖRSEL İÇERİK
Geleneksel reklam için hazırlanan görsel araçlar zaman ve maliyet bakımından büyük bütçelere ihtiyaç duyduğundan, tercih edilirken tekrar tekrar yararlanabilmek veya dönüştürerek değerlendirebilmek amacıyla seçiliyor. Sosyal medyada viral reklam için hazırlanan görsel araçlar ise yukarda bahsedilen gereksinimleri olmadığından, seçim aşamasında daha geniş kaynağa sahip. Zaman ve maliyet parametrelerinin daha az bağlayıcı olması; görsel seçimi ve üretimi gibi süreçleri daha özgür kılıyor. Seçeneğin çok olması yaratıcılığı da harekete geçiriyor.

İŞİTSEL İÇERİK
Geleneksel reklamda ses, uzmanlar tarafından, hatasız ve temiz veriliyor. Gürültü, uğultu gibi efektler dahi kurgulanarak hazırlanıyor. Viral reklamda ise ses kayması veya yalıtımda noksanlık, bir konsept ögesi olabiliyor. Geleneksel reklam için tasarlanan insan seslerinde destansı, epik vb. anlatıcı tonlamasından yana tercih benimsenirken, viral reklamda tasarlanan insan seslerinde günlük duyguların nidalarına, vurgu ve tonlamalarına özen gösteriliyor. Bunun birincil gerekçesi ise, viral reklamın potansiyel tüketicinin duygularına hitap edebilme hedefi.
Müzik, jingle gibi özellikler tasarlarken de amatör ruhu beslemek tüketicilerin etkileşimde olmasına, dolayısıyla markayla tüketici arasında organik bağ kurmasına yardımcı oluyor. Bu veriler doğrultusunda geleneksel reklam metotlarında da müzik, jingle vb. tasarı süreçlerinde, amatör ruha yakın olanlar tercih etmeye başlandı.

KİTLE SEÇİMİ VE KİTLE TARAFINDAN SEÇİLME
Geleneksel medya mecralarında (televizyon, radyo, gazete, dergi vb.) sunulan reklamlar, geri dönüşü zayıf kalan reklamlardır. Tüketici, etkileşimde değildir. Ayrıca reklam veren markaya gazete veya televizyon kanalının kendi kitlesiyle aynı renkte kitle edinmeyi sağlar. Geniş yelpazede tüketici hedefi için daha fazla gazete veya televizyona reklam vermek gerekir. Hedeflenenin dışında insanlarla da buluşur. Bu da, zaman ve maliyet zararı anlamına gelebilir. Sosyal medyada sunulan viral reklam ise kitle seçiminde detaylı filtre oluşturma avantajının yanı sıra toplumsal kategorilerin keskin sınırlarla çizilmediği tüketicilerle buluşur. Farklı gazete abonelikleri olan iki insanın da tüketime katılımda bulunmasına açıktır. Sosyal medya kullanıcılarının gönüllü paylaşımlarıyla markanın reklamını dolaşımda tutma maliyetini azaltılır. Üstelik, yaratıcılıkla orantılı olarak hedeflenenden daha geniş kitleye ulaşmanın kapısını aralar.
BÜTÇE
Yukarıda sayılan özelliklerin hiçbiri bütçeden bağımsız değil. Dar bütçeyle geleneksel reklam, geniş bütçeyle viral reklam üretilebilir. Araştırmalar da, geleneksel reklam metotlarının daha pahalıya mâl olduğunu söylüyorlar.

MEKÂN / MECRA
İki reklam türü de sunuş için aynı mecra seçeneklerine sahip. Mecra seçimi markanın hedefleriyle orantılıdır. Bir basılı yayının, bir telefon uygulamasına reklam verebileceği gibi bir telefon uygulaması da televizyon kanalına reklam verebilir. Mekân seçiminde avantajlar ve dezavantajlar marka hedeflerine bağlı değişkenlerdir.
Sosyal medyaların kullanıcı profillerine göre karakterize olduğu ve çeşitlendiği dijital dünyada markanızın iletişim hedeflerini tutarlı kararlarla oluşturmak ve yürütmek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Yazar

admin

Yorum bırak

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir